Våren 2017

Mandag 13. mars
Mandag 24. april
Mandag 22. mai
Mandag 12. juni

Høst 2017

Mandag 28. august
Mandag 25. september
Mandag 23. oktober
Mandag 20. november 
Mandag 18. desember

Alle dager kl. 16.30 i Ilebergveien 21