13.02.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
65/16  17/9 Protokoll fra møte 09/16 19.12.2016
01/17   16/509 Regnskap og årsberetning 2016
02/17 12/2298 Kundeundersøkelse
03/17 11/2859 Medarbeiderundersøkelse
04/17  17/17 Tildelingsbrev
05/17 17/8 Vedlikeholdsplan 2017
06/17 17/1504 Leieavtaler Dpark AS
07/17 14/9586 Øren flerbrukshall - prosjektrapport
08/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
09/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
10/17 16/1240 Fjell 2020 - prosjektrapport
11/17  11/2858 HMS-internkontroll

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
12/17 14/3475 Styre evaluering