Styremøte nr. 2

13.03.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
13/17 17/9 Protokoll fra møte 01/17 – 13.02.2017
11/17 11/2858 HMS-internkontroll – utsatt sak
14/17 14/9586 Øren flerbrukshall - prosjektrapport
15/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
16/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
17/17 16/1240 Fjell 2020 - prosjektrapport
18/17 14/990 Aktiv veidrift – forlikssak
19/17 16/10448 Bruksendring Brandengen skole
20/17 17/1504 Leieavtaler Dpark AS

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
12/17 14/3475 Styre evaluering – utsatt sak
21/17 17/2577 Daglig leder – oppsigelse og rekruttering