Styremøte nr. 3

24.04.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
22/17 17/9 Protokoll fra møte 03/17 – 13.03.2017
23/17 17/1504 Leieavtaler Dpark AS
24/17 14/9586 Øren flerbrukshall - prosjektrapport
25/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
26/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
27/17 16/1240 Fjell 2020 - prosjektrapport
28/17 13/8699 Chr. Blomsgate 20 - sluttrapport
29/17 11/10496 Frydenhaug skole - sluttrapport
30/17 13/9579 + 13/9587 Konnerud  skole - sluttrapport

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
 31/17  12/3440  Schwartzgate 18 – setningsskader
     

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Revisjonsberetning for årsregnskap 2016
  • Status overdragelse til DKEU
  • Strategiske oppkjøp – status og finansiering
  • Innleide BSS – alternative veivalg
  • Status gjennomgang brukstillatelser
  • Merverdiavgift
  • Økonomistatus
  • Neste styremøte