Styremøte nr. 4

22.05.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
32/17 17/9 Protokoll fra møte 03/17 – 13.03.2017
33/17 17/11 1. tertialrapport og revidert budsjett 2017
34/17 11/2858 1. tertialrapport internkontroll
35/17 14/9586 Øren flerbrukshall - prosjektrapport
36/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
37/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
38/17 16/1240 Fjell 2020 - prosjektrapport
39/17 17/4849 Revidert kravspesifikasjon - byggeprosjekter
40/17 15/9658 Grønvold Eiendomsselskap AS - Generalforsamling
41/17 15/9847 Thamsgaten Parkeringshus AS - Generalforsamling

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Innleide BSS – alternative veivalg

  • Status gjennomgang brukstillatelser

  • Neste styremøte