Styremøte nr. 5

28.08.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
42/17 17/9 Protokoll fra møte 04/17 – 22.05.2017
43/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
44/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
45/17 16/1240 Fjell skole og flerbrukshall - prosjektrapport

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Organisasjonsoversikt Drammen Eiendom KF