Styremøte nr. 7

30.10.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
53/17 17/9 Protokoll fra møte 06/17 – 25.09.2017
54/17 17/9649 Ansettelse av daglig leder Drammen Eiendom KF
55/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
56/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
57/17 16/1240 Fjell skole og flerbrukshall - prosjektrapport

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Status økonomiplan 2018-2021

  • Øren flerbrukshall