Styremøte nr. 8

20.11.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
58/17 17/9 Protokoll fra møte 07/17 – 30.10.2017
59/17 17/2573 Strømsø skole - prosjektrapport
60/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
61/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
62/17 16/1240 Fjell skole og flerbrukshall - prosjektrapport

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Strategiske eiendomskjøp