Styremøte nr. 9

18.12.2017 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
63/17 17/9 Protokoll fra møte 08/17 – 20.11.2017
64/17 17/8561 Økonomiplan 2018-2021 – etter bystyrets behandling
65/17 17/2573 Strømsø skole - prosjektrapport
66/17 16/4404 Øren skole - prosjektrapport
67/17 14/991 Brandengen flerbrukshall - prosjektrapport
68/17 16/1240 Fjell skole og flerbrukshall - prosjektrapport
69/17 13/6622 Sluttrapport barneboligen Buskerudveien 166
70/17 11/10626 Møteplan 2018

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Styreansvarsforsikring

  • Schwartz gate 18

  • DKEU AS