Våren 2018

Mandag 12. februar
Mandag 12. mars
Mandag 23. april
Mandag 28. mai
Mandag 18. juni

Høst 2018

Mandag 27. august
Mandag 24. september
Mandag 22. oktober
Mandag 19. november 
Mandag 17. desember

Alle dager kl. 16.30 i Ilebergveien 21.