Styremøte nr. 5

24.09.2018 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
37/18  18/706 Protokoll fra styremøte nr. 4-2018, 2018.
38/18  18/708 Tertial rapport 2/2018
39/18 11/2858 Interkontroll / HMS 2. tertial 2018, drift og vedlikehold
40/18 11/2858 Interkontroll / HMS 2. tertial 2018, prosjekter
41/18 18/4094 Status rapport investeringsprosjekter
42/18 18/8839 Økonomiplan 2019-2022

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 

Orienteringssaker fra styreleder:

 

  • Styrets egentid

 

Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Byggesak på Brandenga

  • Orientering om P-husene

  • Grønvold eiendomsselskap AS

  • Orientering om prosess for ansettelse av prosjektansvarlig/leder
  • Eventuelt info om Nye Drammen