Styremøte nr. 1

12.02.2018 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
71/17 17/9 Protokoll fra møte 09/17 – 18.12.2017
02/18 12/3440 Protokoll fra mail møtet vedr. Schwartzgate 18
03/18 18/1471 Regnskap og årsberetning 2017
04/18 17/4261 Tildelingsbrev
05/18 18/704 Vedlikeholdsplan 2018
06/18 11/2858 HMS-internkontroll eiendomsdrift
07/18 11/2858  HMS-internkontroll prosjekter
08/18 11/10626 Revidert møteplan
09/18 15/9658 Utnevning av styreleder i Grønvold Eiendomsselskap AS
10/18 17/2573 Prosjektrapport Strømsø skole
11/18 16/10448 Prosjektrapport Brandengen flerbrukshall
12/18 14/991 Prosjektrapport Brandengen skole 
13/18 16/1240 Prosjektrapport Fjell skole og flerbrukshall 
14/18 17/2584 Prosjektrapport Åssiden, fotball hall 
15/18 17/7914  Prosjektrapport Helseknutepunkt 
16/18 16/4404  Prosjektrapport Øren skole 
17/18 17/2556  Sluttrapport Øren driftsbygg 
18/18 14/9586  Sluttrapport Øren Flerbrukshall 

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

StyresakESA nr.Sakstittel
 01/18 15/9847
15/9613
Utnevning av daglig leder i Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedel P-hus AS

Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Daglig leders status

  • Schwartz gate 18 – videre oppfølging av saken

  • Overføring av Tangen området til Drammen Utvikling

  • Utbygging Marienlyst skole