Styremøte nr. 2

23.04.2018 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
19/18  18/706 Protokoll fra møte 09/17 – 18.12.2017
20/18  10/6236 Revisjonsberetning Drammen Eiendom KF
21/18  18/4094 Status pågående prosjekter 
22/18  18/4093  Orientering om DEKFs håndtering av Personopplysningsloven
23/18   18/4092 Fjell 2020 – sesonglagring av solenergi 

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
 24/18  18/4091  Utleie til Haandbryggeriet

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Generell info

  •  Flytting av kontorer for DEKF

  •  Arbeide i DEKF om anti-korrupsjon