Styremøte nr. 3

29.05.2018 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
26/18  18/706 Protokoll fra styremøte nr. 2-2018, 23.04.2018.
27/18  18/4094 Status pågående prosjekter
28/18 17/2584 Åssiden fotballhall
29/18 11/2858 HMS rapport drift
30/18 11/2858 HMS rapport prosjekt
31/18 18/708 Tertial rapport T1-2018.
32/18 15/9658 Grønvold Eiendomsselskap AS - Generalforsamling
33/18  11/3615 Gilhusbukta – omdanning til AS
34/18 15/9848 Thamsgatens Parkeringshus AS - Generalforsamling

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Generell info

  •  Overføring av 3 årsverk til Boligtjenesten