Styremøte nr. 4

27.08.2018 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
35/18   Protokoll fra styremøte nr. 3-2018, 29.05.2018.
36/18   Befaring pågående prosjekter

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

Orienteringssaker fra daglig leder:

    •  

    •