Styremøte nr. 6

19.11.2018 Styremøteinnkalling

StyresakESA nr.Sakstittel
43/18  18/706 Protokoll fra styremøte 05/18 av 24.09.2018
44/18  15/9613+15/9847 Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus – eierstrategi
45/18 17/4605 Overføring av eiendommer på Tangen.
Godkjenning av salgskontrakt og sameiekontrakt.

Saker unntatt offentlighet:

StyresakESA nr.Sakstittel
 46/18  18/4094  Status rapport investeringsprosjekter

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

StyresakESA nr.Sakstittel
     

 Orienteringssaker fra styreleder: 

  • Styrets egentid

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift

  • Økonomiplan – underveis orientering

  • Prognose 2018

  • Eventuelt info om Nye Drammen
  • Masterplan for utbygging av helseknutepunkt
  • Åskollen HKP
  • Orientere om forurensning i Gilhus bukta.