Våren 2019

Mandag 11. februar
Mandag 11. mars
Mandag 27. mai
Mandag 17. juni

Høsten 2019

Mandag 26. august
Mandag 23. september
Mandag 21. oktober
Mandag 18. november
Mandag 16. desember

Alle dager kl. 16.30 i Ilebergveien 21