Styremøte nr. 1

11.02.2019 Styremøteinnkalling

STYRESAKESA NR.SAKSTITTEL
53/18 19/6006 Protokoll fra styremøte 07/18 av 19.12.2018
01/19 19/6003 Regnskap og årsberetning 2018
02/19 19/845 Tildelingsbrev. Saken ettersendes.
03/19 19/842 Vedlikeholdsplan 2019
04/19 19/6009 HMS-internkontroll eiendomsdrift
05/19 19/6009 HMS-internkontroll prosjekter
06/19 19/6005 Kjøsterud Skole - sluttrapport

Saker unntatt offentlighet:

STYRESAKESA NR.SAKSTITTEL
07/19  19/1564  Status rapport investeringsprosjekter

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

STYRESAKESA NR.SAKSTITTEL
     

 Orienteringssaker fra styreleder: 

  • Endringer inn mot Nye Drammen

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift

  • Info om Nye Drammen

  • Tomtevalg for Åskollen U-skole

  • Orientere om Gilhus bukta og salg
  • Oppgradering av rådhuset
  • Forhandling om festeavgifter på Holmen