Styremøte nr. 2

11.03.2019 Styremøteinnkalling

STYRESAKESA NR.SAKSTITTEL
08/19 19/6006 Protokoll fra styremøte 01/19 av 11.02.2019
09/19 19/6003 Revidert årsberetning 2018

Saker unntatt offentlighet:

STYRESAKESA NR.SAKSTITTEL
10/19  19/1564  Status rapport investeringsprosjekter

Saker vedrørende Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus:

STYRESAKESA NR.SAKSTITTEL
     

 Orienteringssaker fra styreleder: 

  •  

 Orienteringssaker fra daglig leder:

  • Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift