Ressurser for nyetablerere

Etablererveiledning.no

Næringsforeningen i Drammensregionens digitale tilbud for deg som tenker på å starte din egen bedrift.

Etablererveiledning.no 

Gründerportal

En gratis, offentlig finansiert tjeneste for deg som vurderer eller har bestemt deg for å etablere din egen bedrift.

www.minegenbedrift.no

  • Nettportalen er et verktøy for alle faser i etableringsprosessen
  • Den fører direkte til ulike instanser du kan ha nytte av og gir deg en oversikt over aktuelle kurs og arrangement
  • Du kan opprette en egen profil, som gjør det lettere å strukturere planer og ideer

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping skal støtte etablerervirksomhet i regi av første-generasjons innvandrere og deres etterkommere med høy utdannelse og/eller fagekspertise og spisskompetanse. Senterets arbeid er rettet mot å hjelpe denne gruppen å etablere bedrift i egen regi, i samarbeid med andre, eller som en del av det etablerte næringsliv.

Bedin (offentlig nasjonal tjeneste)

Bedin er et nettsted for gründere og bedrifter med formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift. Bedin gir all informasjon om hvordan man etablerer bedrift, og har en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.

Narviktelefonene (800 33 840)

Narviktelefonene er en gratis nasjonal telefontjeneste som gir svar til gründere og bedrifter om etablering og drift av næringsvirksomhet. Erfarne bedriftsrådgivere gir svar i kontortiden. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.

Etablerer.no

Nettstedet Etablerer.no er et offentlig finansiert gratistilbud for gründere. Målsettingen er å lede etablereren frem til en forretningsplan, og dermed en avklaring på om forretningsidéen er god nok for bedriftsetablering. Og videre at planen er av så høy kvalitet at den tilfredsstiller kravene til finansiører og lignende.

Karriereveiledning

Papirbredden Karrieresenter tilbyr yrkes- og karriereveiledning til alle i Drammensregionen, ung eller gammel.

Papirbredden Karrieresenterer er et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Drammen kommune, NHO Buskerud, NAV, Høgskolen i Buskerud, BI Drammen og Studentsamskipnaden i Buskerud.

Les mer på Papirbredden Karrieresenters egne nettsider