Før du etablerer: sjekkliste

God planlegging er viktig før du etablerer bedrift. Portalen MINegenBEDRIFT.no gir deg god informasjon og verktøy i planleggingsarbeidet. 

Noen av de viktigste punktene å gå igjennom i forkant av etableringen er: 

De vanligste selskapsalternativene i Norge er:

Samordnet registermelding – registrering av foretak 

Organisasjonsform har stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter. Det er viktig du gjør deg kjent med de ulike selskapsformene før du bestemmer deg.

Portalen minEGENbedrift.no har en oversikt over forskjellene mellom de ulike valgene.

Alle virksomheter må ha et foretaksnavn. Ved registrering må firmanavn være 100 % avklart.

Generelt gjelder følgende krav når du skal velge navn på foretaket:

  • Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
  • Bare bestemte tegn i tillegg til bokstavene 
  • Ikke bare navn på land, fylke eller kommune
  • Ikke nøyaktig likt med et registrert navn
  • Ikke navn som kan villede eller vekke forargelse

Les mer om hvilket navn du kan velge. 

I en del bransjer kreves det offentlige tillatelser for å drive virksomheten. Sørg for at du vet hva som gjelder for deg og har dette i orden.

Informasjon om kravene til din bransje finner du på Regelhjelp.no

Eksempler på formelle krav:

  • Valg av selskapsnavn
  • Løyver eller rettigheter du trenger for å starte
  • Regulering rundt lokaler

Eksempler på bransjer med krav på tillatelser:

Regulering rundt lokaler

  • Husk å sjekke at det lokalet du vil leie eller kjøpe er regulert for den type næring du skal starte og at det ikke finnes krav eller hindringer som gjør det vanskelig å få nødvendige tillatelser.
  • Visse områder er regulert til f.eks arealkrevende næring, og da vil du få vanskeligheter om du ikke defineres som dette. 

Du trenger kanskje litt ekstra kapital for å finansiere oppstarten av din nye virksomhet. I tillegg til f.eks. egenfinansiering og banklån finnes det mange ulike støtteordninger. 

Kalkyler og budsjetter er viktige verktøy for å skape oversikt, beslutningsgrunnlag og kontroll. Kalkyler vil vi deg et estimat over hvor mye du faktisk trenger å ta betalt for å tjene penger. 

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år.