Hvordan etablere?

Altinn er Brønnøysundregisternes elektroniske portal for å rapportere til alle de ulike offentlige registerne som Brønnøysundregisterne ivaretar. Litt avhegig av type selskap, status, om du skal ha ansatte eller ikke osv, så vil det være ulike registre du trenger å registrere deg i.

Portalen minEGENbedrift.no gir mer informasjon om hvordan du går frem med registreringen