Hvordan bli leverandør?

Drammen kommune er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Dette har også innvirkning på hvordan leverandører kan opptre i forhold til kommunen.

Pågående konkurranser og rammeavtaler

Drammen kommune gjennomfører andbudskonkurranser digitalt. Dette innebærer blant annet at all kommunikasjon og tilbudsinnlevering skjer elektronisk.

Doffin

Alle anskaffelser av varer og tjenester Drammen kommune foretar til en verdi over kr. 1.300.000,- eks. mva. skal kunngjøres på Doffin.no - Database for offentlige innkjøp. Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen. 

Anbud og avtaler

Dersom du ønsker å fremme salg eller har spørsmål om avtaler og anskaffelser, kontakter du kommunens sentrale innkjøpsavdeling på e-post: .

Reklamekampanjer rettet mot Drammen kommune eller uanmeldte besøk er ikke ønsket.

Drammen kommune oppfordrer alle næringsdrivende som ønsker å levere varer og tjenester til Drammen kommune, eller andre offentlige virksomheter, til å sette seg inn i regelverket om offentlige anskaffelser og aktivt bruke Doffin.

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til