Hvordan bli leverandør?

Drammen kommune er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Dette har også innvirkning på hvordan leverandører kan opptre i forhold til kommunen.

Doffin

Alle anskaffelser av varer og tjenester Drammen kommune foretar til en verdi over kr. 1.100.000,- eks. mva. skal kunngjøres på Doffin.no - Database for offentlige innkjøp. Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen. 

Drammen kommune inngår ikke avtaler på bakgrunn av henvendelser initiert av leverandører. Reklamekampanjer rettet mot Drammen kommune eller uanmeldte besøk i den hensikt å skape behov og fremme salg er uønsket.

Drammen kommune oppfordrer alle næringsdrivende som ønsker å levere varer og tjenester til Drammen kommune, eller andre offentlige virksomheter, til å sette seg inn i regelverket om offentlige anskaffelser og aktivt bruke Doffin.

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til