Hvordan bli leverandør?

Drammen kommune er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Dette har også innvirkning på hvordan leverandører kan opptre i forhold til kommunen.

Kunngjøres på Doffin.no

Alle anskaffelser av varer og tjenester Drammen kommune foretar til en verdi over kr. 500.000,- eks. mva. skal kunngjøres på Doffin.no - Database for offentlige innkjøp.

Behovsstyrt

Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen. Behovene blir i samarbeid med innkjøpsavdelingen analysert og spesifisert, som deretter kunngjøres på Doffin.

Drammen kommune inngår ikke avtaler på bakgrunn av henvedelser initiert av leverandører. Reklamekampanjer rettet mot Drammen kommune eller uanmeldte besøk i den hensikt å skape behov og fremme salg er uønsket.

Drammen kommune oppfordrer alle næringsdrivende som ønsker å levere varer og tjenester til Drammen kommune, eller andre offentlige virksomheter, om å aktivt bruke Doffin og å sette seg inn i regelverket om offentlige anskaffelser.

Ønsker du å vite mer, send e-post til