Dialog og innovasjon

Det er viktig å tilrettelegge for fremtidens produkter, fremme innovasjon, gjøre seg kjent med markedet og få innspill på hvordan kommunens behov kan dekkes best mulig.

Dialog med markedet vil derfor ofte gjennomføres i tilknytning til større og mer komplekse anskaffelser.

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til