Bestillinger og e-handel

Drammen kommune bruker et elektronisk innkjøpssystem (e-handel) ved nesten alle typer bestillinger.

Bestilling av de fleste rammeavtaleproduktene gjøres gjennom kommunens egen nettbutikkløsning.

Øvrige bestillinger skal som hovedregel være basert på en standard rekvisisjon laget fra innkjøpssystemet.

Vi sender rekvisisjonen på epost eller overleverer utskrift til leverandøren.

Rekvisisjonen ser slik ut:

Eksempel på rekvisisjon fra Drammen kommune

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til