E-handel

Drammen kommune benytter et elektronisk innkjøpssystem ved tilnærmet alle typer innkjøp. Videre, så er Innkjøpsavdelingen i ferd med å innføre et elektronisk konkurransegjennomføringssystem skal brukes på kommunens anskaffelser.

Innføring av elektroniske verktøy for handel er forankret i eNorge 2009 – det digitale spranget, samt i Strategi og tiltak for bruk av elektronisk handel i offentlig sektor.

E-handel er et virkemiddel for økt samhandling mellom innkjøpere og leverandører. E-handel er også ett av de viktigste tiltakene i arbeidet med kvalitetssikring av innkjøpsprosessene. For mer informasjon om E-handel i Drammen kommune kontakt Morten Deol, e-post