Regelverket

Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter flere lover og forskrifter

De mest sentrale dokumentene i regelverket er:

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til