Samfunnsansvar

Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser.

Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å stille klare krav i forbindelse med anskaffelser. Kravene rettes både til leverandører og til produkter.

Drammen kommune har spesielt fokus på:

  • Miljøhensyn og livssykluskostnader
  • Menneskerettigheter
  • Å hindre arbeidskriminalitet
  • Universell utforming
  • Krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • Krav til bruk av lærlinger

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til