Samfunnsansvar

Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser.

Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å stille klare krav i forbindelse med anskaffelser. Kravene rettes både til leverandører og til produkter.

Kontakt

Har du spørsmål om innkjøp, send e-post til