Skogbruk

De større sammenhengende skogbruksarealene i Drammen ligger fra Konnerud og sørover. På nordsiden er det ett sammenhengende skogarealer fra Bragernes og inn til Skimten. Disse områdene er de mest brukte friluft- og rekreasjonsområdene i Drammen.