Jordbrukseiendom

Hva regnes som landbrukseiendom?

  • Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk.
  • Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).

Mer informasjon