Kontakt landbrukskontoret

Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum

Postadresse: Boks 205, 3401 Lier

Besøksadresse: Foss gård, Stokkeveien 4

Telefon: 32 22 01 00 (servicetorg)

E-post: