Kemneren i Drammensregionen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Drammen, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

Les mer på nettsidene til Kemneren i Drammensregionen

Kemneren i Drammensregionen

Postadresse:
Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse:
Gamle Kirkeplass 7, 3019 Drammen

Telefon:
32 04 61 00

Åpningstid:
Mandag–fredag 09:00–15:00