Antall innbyggere i Drammen kommer til å øke sterkt de neste årene, og behovet for flere arbeidsplasser og nye bedrifter vil derfor være stor. Vi ønsker å gjøre det lettest mulig for deg å flytte virksomheten din hit eller starte noe nytt.

Gunstig beliggenhet – trafikknutepunkt

Byen ligger gunstig til geografisk rett ved fjorden, vel en halvtimes kjøretur til Oslo og med tilgang til en effektiv havn like ved sentrum. Drammen er et trafikknutepunkt for bil, båt og tog med blant annet fire togavganger til Oslo i timen inkludert egen flytog-forbindelse til Gardermoen med en times reisetid. Det tar dessuten bare en time å kjøre til Sandefjord lufthavn.

Store prosjekter

I tillegg er det store prosjekter på gang i kommunen med nytt sykehus, helseklynge, InterCity-utbygginger og omfattende veiprosjekt. Samtidig er Drammen en kommune som ønsker å legge til rette for nyetableringer og som for øvrig heller ikke har innført eiendomsskatt.