Kemneren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter vedtatt av politiske myndigheter. De har ansvar for å kreve inn:

Kemnerkontoret har inkasso og oppfølgingsansvar for ubetalte kommunale fordringer og krav. Hvis du har spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste, må du henvende deg til den avdelingen i kommunen hvor kravet er oppstått.

Innsyn i kommunale avgifter

Du vil du få oversikt over hvilke fakturaer du har betalt til kommunen inneværende år og året før, og hvilke fakturaer som ikke er betalt. Du kan dessuten få innsyn i selve fakturaen.