I Kontaktutvalget for næringslivet møter kommunens politiske og administrative ledelse representanter fra næringslivets organisasjoner, samt representanter for utvalgte næringsgrupper og høgskolenes ledelse.

Utvalget møtes minst tre ganger i året til drøfting av viktige saker for næringsliv og kommune.

Disse sitter i Kontaktutvalget

Møter og dukumenter

Presentasjoner fra møter i Kontaktutvalget

2018

2017

2016