Drammensregionen har god tilgang på næringsarealer til ulike formål. Kombinert med en effektiv infastruktur og et stort marked innen korte avstander, gir dette næringslivet gode muligheter til utvikling og vekst.

Ledige næringseiendommer i Drammen

Til salgs (finn.no)

Til leie (finn.no)

Virksomheter

Til salgs i Buskerud (finn.no)

Din eiendom

Historikk for din eiendom

Byggesaksarkiv

Kart over Drammen og eiendommer

Se hvordan eiendommer eller områder er regulert