Gode nettverk er viktig for å lykkes i næringslivet, og handler mye om å skape møteplasser der deltakerne kan møtes og nettverkene kan utvikles og pleies.

Nettverk

Næringsforeningen i Drammensregionen er med å administrere en rekke fag- og bransjerelaterte nettverk i kommunen.

 • Arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud
 • Et uavhengig aksjeselskap som eies av rundt 200 bedrifter og Drammen kommune i fellesskap

Mer informasjon på nettsiden til Byen Vår Drammen.

 • Næringsforeningen jobber for en satsing på gründere i Drammensregionen
 • Et nettverk for gründere med målsetting om å skape møteplasser mellom gründere, kunnskap og kapital

Mer informasjon om nettverket finner du på nettsiden til Næringsforeningen.

 

 • Næringsklynge for IKT selskaper i Drammensregionen

Mer informasjon på nettsiden til Næringsforeningen.

 • Næringsforeningen ønsker å etablere en ressursgruppe med nøkkelpersoner fra kulturnæringen, etablerte kulturinstitusjoner, øvrig næringsliv og utdannings- og forskningsmiljø

Mer informasjon på nettsiden til Næringsforeningen

 • Ressursgruppen består av representanter fra sentrale logistikkaktører i regionen.

Mer informasjon på nettsiden til Næringsforeningen.

 • Ressursgruppe i regi av Næringsforeningen
 • Består av representanter fra sentrale aktører i regionen: Rådgivere, entreprenører, eiendomsutviklere, leverandører og arkitekter

Mer informasjon on nettverket finner du på nettsiden til Næringsforeningen. 

 • Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører i regionen innen energi, bygg, transport, avfallshåndtering, landbruk, industri, IKT og offentlig sektor

Mer informasjon på nettsiden til Næringsforeningen.

 • Dette er nettverket for deg som har leder- og personalansvar i en bedrift, og som ønsker å ta aktivt del i en ledergruppe utenfor egen bedrift

Mer informasjon om nettverket på nettsiden til Nærginsforeningen.

 • Et tverrfaglig nettverk hvor deltakerne tilbys faglig påfyll, kompetanseheving og muligheten til å bygge relasjoner

Mer informasjon på nettsiden til Næringsforeningen.

 • Varehandelsgruppen består av senterlederne ved kjøpesentrene i Drammensregionen, sentrumsleder i Byen Vår Drammen AS og Næringsforeningen i Drammensregionen

Mer informasjon på nettsiden til Næringsforeningen.

Klynger

Det er ikke etablert så mange næringsklynger i Drammen, men det planlegges nå både en helseklynge og en grønn klynge i kommunen.

Målet til aktøren bak planene om en helseklynge er å skape 1.500 ekstra arbeidsplasser rundt et nytt sykehus på Brakerøya der man ønsker å tilknytte seg både virksomheter, gründere og forskningsmiljø som vil være tjent med å lokalisere seg rundt sykehuset.

I tillegg har Næringsforeningen i Drammensregionen konkrete planer om en grønn klynge som løfter frem bedriftene som spydspisser innen det nyetablerte prosjektet «Næringsvekst 2020».

Drammen er dessuten en del av næringsklyngen Subsea Valley. Dette er en klynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet.