Veiledning og informasjon

Kemneren gir veiledning og informasjon til personlige skattytere.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha i forbindelse med din utskrevne skatt, og spørsmål rundt innbetaling av skatt.

Personlig skatt oppstår som en følge av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue. Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg.

Innbetaling

Skatten innbetales ved forskuddsstrekk i lønns-/trygdeutbetalinger, eller ved utskrevet forskuddsskatt. 

Kemneren krever inn

Kemneren har ansvaret for innkreving av personlig skatt, fortrinnsvis restskatt og forskuddsskatt.