Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, det vil si at det er dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

Når du skal levere varer og tjenester til det offentlige, må du legge frem attest for skatt og merverdiavgift, men også andre oppdragsgivere krever skatteattest når du skal gi et anbud.

Du kan også trenge skatteattest i forbindelse med en skjenkebevilling eller en søknad om løyve.

Skatteattesten utstedes på bokmål, nynorsk og engelsk. 

Hvordan søke om skatteattest?

Du søker om skatteattest på altinn

  • Attesten produseres automatisk og blir levert i meldingsboksen din i Altinn. Normalt skjer dette umiddelbart etter at du har sendt bestillingen.
  • Foretak får alltid attesten levert i Altinn.
  • Personlige skattytere får attesten levert i Altinn hvis de bestiller attesten fra Altinn.
  • Personlige skattytere som ikke bestiller i Altinn og som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får attesten til den postadressen de er registrert med i folkeregisteret.
  • Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Kemnerkontoret for å få hjelp til å bestille.

Kriterier/vilkår

For å bestille attesten trenger du Altinn-rollen "Privatperson begrensede rettigheter" når du bestiller for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for et selskap, trenger du Altinn-rollen "Regnskapsmedarbeider". Signering krever rollen "Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet".

Pris

Tjenesten er gratis.