Virksomhet Byplan er ansvarlig for å gi veiledning og behandle serverings- og alkoholbevillningssaker.

Servering

Servering av mat eller drikke i næring krever som hovedregel serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Alkoholomsetning

Omsetning av alkoholholdig drikk krever bevilling fra kommunen. Drikking og servering av alkohol i offentlige lokaler og på offentlig plass krever som hovedregel bevilling, selv om serveringen skjer uten betaling.