Om bevilling

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling, gitt av kommunen.  Bevillingsplikten gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i, eller like utenfor serveringslokalet.  

Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt. Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Søknad

Krav på bevilling   

Serveringsbevilling skal gis dersom serveringslovens krav om daglig leder og om vandel er oppfylt, og dersom politimessige hensyn ikke gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Hvem søker om bevilling?

  • Firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, kan søke om bevilling.
  • Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Behandlingstid

Bevillingssøknaden behandles normalt innen cirka to måneder.