Endring av eksisterende bevilling

Hvis det skal gjøres endringer i driften til en virksomhet med serveringsbevilling, må det søkes om dette til kommunen. Ved endringer i driften, send e-post til , merkes på navn på bevillingshaver. Det gjelder blant annet ved følgende endringer:

  • hvis man har bevilling innendørs og søker om uteservering. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier. 
  • utvidelse av areal inne eller ute. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.
  • søknad om utvidet åpningstid. Ingen krav til dokumentasjon.
  • ny daglig leder for en serveringsbevilling. Oppgi navn, adresse og fødselsnummer (11-siffer). Legg ved kopi av ansettelseskontrakt og bestått etablererprøve. 
  • mindre endringer av eierandelene i eierselskapet. Legg ved oppdatert aksjebok som er bekreftet av revisor eller regnskapsfører.

I følgende tilfeller kreves det en ny søknad om serveringsbevilling:

  • endring av lokalisering.
  • endringer i eierskap eller eierstruktur. Det vil si en endring av en dominerende andel.
  • skifte av selskapsform for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.