Overdragelse av serveringsvirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomhet. Det samme gjelder ved overdragelse av en dominerende andel av aksjene i selskapet eller andelene i et selskap som eier virksomheten, eller ved skifte av selskapsform som for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

For å unngå at virksomheten må stanse inntil kommunen har ferdigbehandlet søknaden, må det sendes inn en komplett søknad til kommunen senest innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.

Dersom fristen overholdes, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Spesielt for serveringssteder som selger alkoholholdig drikk for drikking på stedet, eks. pub, restaurant, bar o.l.:

For å drive et serveringssted med alkoholservering må det søkes om både serveringsbevilling og skjenkebevilling. For å unngå at en slik virksomhet må stanse driften inntil kommunen har ferdigbehandlet søknaden, må det sendes inn en komplett søknad til kommunen senest innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.