Overdragelse av virksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomhet. Det samme gjelder ved overdragelse av en dominerende andel av aksjene i selskapet eller andelene i et selskap som eier virksomheten, eller ved skifte av selskapsform som for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

For å unngå at virksomheten må stanse inntil kommunen har ferdigbehandlet søknaden, må det sendes inn en komplett søknad til kommunen senest innen 30 dager etter at overdragelsen skjedde.

Dersom fristen overholdes, kan virksomheten fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder til ny søknad om skjenkebevilling er ferdigbehandlet.