Overgang til sommer- og vintertid

I skjenkesteder som har tillatelse til å skjenke alkoholholdig drikk til kl. 02.00 eller senere gjelder følgende bestemmelser: 

Overgang til sommertid

  • Ved overgang til sommertid stilles klokka fram fra kl. 02.00 til kl. 03.00.
  • Skjenkesteder som i henhold til bevillingen har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokka stilles fram, dvs. kl. 02.00. Klokka er da 03.00 etter ny tid.

Overgang til vintertid

  • Ved overgang til vintertid stilles klokka tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00.
  • I henhold til maksimaltidene vil skjenketiden ha utløpet kl. 03.00 (når klokka blir 03.00 første gang den natten), og den utvides derfor ikke med en ekstra time. 

Kilde: Håndbok i alkoholloven m.v., Helsedirektoratets rundskriv IS – 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.