Salgstider for alkoholgruppe 1

Salgstider for salg og utlevering av alkoholgruppe 1 i Drammen kommune

Salgstidene for salg og utlevering av alkohol i dagligvarebutikk for alkoholgruppe 1 (opp til 4, 7 volumprosent), er i samsvar med alkohollovens maksimaltidsrammer og retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune.

Følgende salgstider gjelder for alkoholgruppe 1 i Drammen kommune:

  1. Fra mandag til fredag (hverdag), fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
  2. Jul-, påske- og pinseaften fra kl. 08.00 til kl. 16.00, jf. helligdagsfredloven
    § 5 første ledd.
  3. Øvrige dager før helligdag (lørdag etc.), fra kl. 08.00 til kl. 18.00, med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, som har salgstid som i litra a.
  • Salg og utlevering skal ikke skje på søndager og øvrige helligdager, 1.mai og 17.mai.
  • På valgdagen er det tillatt med salg og utlevering fra kl. 08.00 til kl. 20.00 (hverdager). Det gjelder ikke for søndager.