Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning

Ved utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning må det søkes til kommunen. Det gjelder for utvidet skjenkeareal eller utvidet skjenketid. Søknaden kan sendes per e-post til , merkes med navn på bevillingshaver og må inneholde følgende opplysninger:

  1. Informasjon om i hvilken anledning utvidelsen ønskes.
  2. Tegning av målsatt skjenkeareal, innendørs eller utendørs (ved søknad om utvidet skjenkearealet). 
  3. Informasjon om omsøkt skjenketid (ved søknad om utvidet skjenketid).

Frister

Vi anbefaler at dere søker i god tid før arrangementet. For å få svar på søknaden i tide før arrangementet, må du søke senest innen:

  • To uker (10 virkedager) for mindre arrangement (for eksempel firmafester, bryllup, jubileer og andre mer eller mindre private arrangementer.)
  • Fire uker (20 virkedager) for større arrangement (for eksempel sankthansaften og andre mer eller mindre offentlige arrangementer.)
  • For Elvefestivalen er fristen 15. juni

NB! I perioder med ferieavvikling (sommer, jul, påske) må du påregne lengre behandlingstid. Det anbefales i disse periodene at du søker i god tid.