Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Finn nærutvalget i din kommunedel

Kommunedelene

Om satsingen på nærutvalg

Kontakt

Har du spørsmål om nærutvalgene og lokaldemokrati?

Kommunedelene

  1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen
  2. Krokstadelva og Stenseth
  3. Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
  4. Rødskog og Gulskogen
  5. Konnerud og Skoger vest
  6. Strømsø overfor Vestfoldbanen; Danvik, Austad og Fjell.
  7. Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.
  8. Bragernes og Øren
  9. Skoger, Åskollen og Nesbygda
  10. Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger