1 til 10 av 16

Bruløpet 2019: drømmen som gikk i oppfyllelse

Bruløpet i Drammen arrangeres i år for sjuende gang. Det startet med et prøve-arrangement i 2013. Seks år etter er Bruløpet i Drammen godt etablert som et arrangement det finnes svært få av i landet. Onsdag 9. oktober er det igjen klart for mosjonsløp ispedd foredrag, konserter og kunstutstilling. Og attpåtil er alt gratis.

Publisert:

Kulturaktivitetsmidler høst 2019

Det har vært et politisk ønske å skape økt kulturaktivitet og byliv i Drammen i tråd med byens vedtatte kulturplan. Det ble derfor i juni bevilget friske tilskuddsmidler til kulturlivet i byen for 2019. Disse midlene var søkbare for alle, og tildelingen ble som følger:

Publisert:

Kulturminnedagene i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik 2019

7.-15. september går årets kulturminnedager av stabelen i hele Norge med temaet Fremtidens kulturarv. Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival, med 300 arrangement og 70.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

Publisert:

Søkbare midler til kulturlivet i Drammen

Det er et politisk ønske å skape økt kulturaktivitet og byliv i Drammen i tråd med byens vedtatte kulturplan. Det er derfor bevilget friske tilskuddsmidler til kulturlivet i byen for 2019. Disse er søkbare, og kan søkes opp av alle.

Publisert: