Byens kulturaktører inviteres til å sende inn søknad om oppdraget som arrangør av forestillingen. Forestillingen skal finne sted på hovedscenen i Drammens Teater om kvelden 17. mai 2018. Det er ønskelig med et allsidig program som er verdig nasjonaldagen.

Foto: Børre Eirik Helgerud

Følgende betingelser gis:

Drammens Scener stiller Hovedscenen på Drammens Teater til disposisjon for arrangøren av den årlige 17. mai-forestillingen, og gir arrangøren 100 % rabatt på grunnhusleie (9 timer leie) og husets tekniske utstyr på Hovedscenen på forestillingsdagen. Ved behov for innleie utover husets tekniske utstyr vil dette måtte bekostes av arrangøren selv. Dersom arrangøren ønsker en prøvedag i tillegg til forestillingsdagen belastes denne arrangøren etter husets prisliste.

Billettinntektene fratrukket avgifter (billettavgift og serviceavgift) tilfaller arrangøren.

Drammen kommune v/Virksomhet Kultur, avgjør etter søknad hvem som tildeles oppdraget med å produsere 17. mai-forestillingen.

Søknadsfrist: 16. november

Send inn søknad med forslag til ide, programskisse og budsjettforslag til:

Drammen kommune, Virksomhet Kultur
v/ Ann Magritt Bekink
Postboks 7500
3008 Drammen
e-post: