Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

Prisen er innstiftet, og deles ut av, Norsk kulturforum (NOKU) annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. NOKU ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Årets kulturkommune i Buskerud

Drammen kommune ble i vinter kåret til Årets kulturkommune i Buskerud på bakgrunn av en godt forankret og helhetlig kulturstrategi og et stort kulturelt mangfold og bredde i kulturtilbudene. NOKU Buskerud skriver i sin begrunnelse at kulturens betydning for enkeltindivider og byutvikling er vektlagt.

Samspill og samarbeid med frivillig sektor og andre kulturaktører blir også et viktig utgangspunkt og mulighetsrom for å bygge Nye Drammen som en større kommune med aktive og gode lokalsamfunn.

Tre finalister

Onsdag 12. juni offentliggjør NOKU de tre finalistene til den nasjonale kåringen på NOKU-konferansen i Bodø.

Drammen kommune var finalist i 2007, men ble slått på målstreken av Kristiansand.

Kultur i Drammen